Kuva produktiosta Left-Over Diaries

Left-Over Diaries

Petra Vehviläinen: Left-Over Diaries

Left-Over Diaries on Insta-Live sarja, jossa työskentelen ylijäämän ja objektien kanssa, jotka ovat peräisin työhuoneellani tapahtuvasta toiminnasta kuten syömieni eväiden ja käyttämieni välineiden tai materiaalien pakkauksista tai hitusista, ja aiemmista töistäni ylijääneistä ideoista tai materiaaleista. Osana Island Reheasal performanssisarjaa tein yhteensä viisi päiväkirjanomaista videota viiden päivän aikana, joissa dokumentoin vuorovaikutusta ylijäämämateriaalin kanssa työhuoneellani Harakan Saaressa.

Prosessia tukee Circus Maximus

Työskentely tulee jatkumaan vuonna 2021 ja 2022 aikana.