Circus Maximus on vuonna 1998 Tampereella perustettu yhdistys, jonka kotipaikka on nykyisin Helsinki. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää ja kehittää suomalaista teatteri-, tanssi- ja performancetoimintaa. Yhdistys ylläpitää Circus Maximus - teatteria, tuottaa esityksiä sekä pyrkii toimimaan laaja-alaisesti koko esittävän taiteen kentällä. Myös poikkitaiteellisia tai muille kuin esittävän taiteen aloille ulottuvia projekteja pyritään tukemaan mahdollisuuksien rajoissa. Circus Maximus toimii myös yhteistyössä muiden teattereiden ja teatteriryhmien kanssa. Yhdistyksellä ei ole omaa toimi- tai esitystilaa, vaan sellainen järjestetään produktiokohtaisesti tarpeen niin vaatiessa.

Yhdistyksen jäsenet koostuvat eri taiteenalojen ammattilaisista: toiminnassa on mukana ohjaajia, dramaturgeja, näyttelijöitä, lavastajia, valo- ja äänisuunnittelijoita, muusikoita, graafikoita sekä kuvataiteilijoita.

Esitystoiminnan painopiste on uusissa teksteissä ja dramatisoinneissa, suomenkielisissä kantaesityksissä sekä ylipäänsä rohkeiden uutta luotaavien ja luovien esitysten tuottamisessa.

Teatterin toiminnasta ja taiteellisesta linjasta vastaa yhdistyksen jäsenten valitsema hallitus.